Beleid, wet- en regelgeving

Er is geen wet- en regelgeving voor bezonning. De meeste gemeenten hanteren de TNO-norm. Andere gemeenten hebben eigen beleid. Bezonningsstudies of schaduwstudies geven inzicht in de bezonning van de gevels en (extra) schaduw op de omgeving.

Toetsen TNO norm met onze interactieve schaduwsimulator

TNO-norm

TNO kent een 'lichte' en een 'strenge' norm:

 • De 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam.
 • De 'strenge' TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. Noordgevels ontvangen immers - hoogbouw of niet - nooit direct zonlicht. De TNO-norm is bedoeld om te toetsen of er voldoende daglicht valt ter plaatse van de ramen. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om te bepalen of er voldoende direct zonlicht in een tuin of op een terras valt. Hiervoor geeft TNO aan dat 'de bruikbaarheid van deze plekken niet onaanvaardbaar mag afnemen'. Om dit te toetsen pakken wij één of meerdere logische punten op het maaiveld waarvan het nodig is om te weten wat de bezonning doet en verbinden hier onze conclusies aan. In de meeste gevallen zal dit een plek zijn waar langer kan worden verbleven, zoals een terras bij een woning.

Haagse norm

De gemeente Den Haag heeft beleid dat gebaseerd is op de TNO-norm. In afwijking van de lichte TNO-norm is in de Haagse norm de bezonning van gevels maatgevend, onafhankelijk van de plaats van de ramen. Hierbij zijn enkele onderdelen afwijkend van de TNO-norm:

 • Toetsingsdatum 19 februari (overeenkomend met 21 oktober)
 • Minimale zonshoogte 10°
 • Minimale potentiële bezonningsduur 2 uur
 • Meetpunt op 0,75 meter hoogte in het midden van de gevel van de onderste woonlaag
 • Geen verdere verslechtering in situaties met minder dan 2 mogelijke zonuren
 • Bij dakopbouwen: maximale afname bezonningsduur 50% (excessenregeling)
 • Weergave bezonningsduur en afname in tabelvorm
 • De norm is van toepassing bij de onderste woonlaag van bestaande woningen; de gevels van nieuwbouw behoeven niet onderzocht te worden
 • Voorts is de norm van toepassing op openbare en semi-openbare ruimten met een recreatieve functie alsmede bij buitenruimten bij scholen en kindercentra. Er is hier in de berekening van de bezonningsduur sprake van voldoende bezonning indien meer dan 50% van de oppervlakte in de zon ligt.

Onze schaduwsimulator is veel uitgebreider

Doorgaans worden schaduw- of bezonningsstudies op de 'ouderwetse' manier gemaakt. Met een 3d-model wordt de bestaande situatie vergeleken met de toekomstige situatie. Doorgaans zijn er de volgende dagen van de 4 seizoenen maatgevend:

 • 21 december: de dag dat de zon het laagst staat;
 • 21 juni: de dag dat de zon het hoogst staat;
 • 21 maart: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 22 december en 21 juni in (zomertijd);
 • 21 september: de dag dat de zon op 'half' staat, namelijk precies tussen de stand van 21 juni en 22 december in (wintertijd).

De volgende tijdstippen worden meestal gehanteerd: 9.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur. Op 21 december is 18.00 uur niet relevant, omdat de zon dan al onder is. In juni is 20.00 uur ook relevant.

De Schaduwsimulator.nl manier

interactief bezonning aanpassen rode schaduw

Schaduwsimulator.nl levert geen serie aan plaatjes vanaf één camerastandpunt, maar een interactief 3D model waar je zelf doorheen kan vliegen en elk denkbaar moment kan nabootsen. Elke dag in het jaar, elk tijdstip is te bekijken door simpelweg een datum en tijd uit te kiezen. En onze software houdt zelfs ook rekening met lokale aspecten zoals de zomer en wintertijd, iets wat bij schaduwstudies nog wel eens vergeten wordt.

Hoewel wij in basis een interactieve schaduwsimulator leveren, bieden wij ook rapportversies aan waarin we het project toetsen aan de TNO-norm, Haagse norm of aan andere uitgangspunten. Wij gebruiken de schaduwsimulator om de bezonningsstudie te verrichten en stellen op basis hiervan conclusies. Mocht een rapportversie nodig zijn, dan komen we graag in contact om onze mogelijkheden te bespreken. Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.