software goed gebruikt?

Als er een schaduwstudie of bezonningsstudie moet komen voor een situatie welke nog niet in bestaat, dan kan deze situatie in 3D na worden gebootst. Dit is de basis van vrijwel elke schaduwstudie die wordt aangeboden. Op basis van data wordt een 3D model getekend en in een software pakket gezet. Vervolgen kunnen hier afbeeldingen uit gehaald worden. Helaas zien wij dat het hier vaak mis gaat.

Het hebben van een 3D tekenprogramma is natuurlijk een must, echter moet deze wel juist gebruikt worden. Wat wij vaak zien is dat het 3D model correct wordt gemaakt, maar dat er is vergeten waar dit object precies op de wereld staat. De schaduwval in Sydney is heel anders dan in Amsterdam. In Sydney wordt het al veel eerder licht en wanneer het bij ons zomer is, is het in Sydney op het zuidelijk halfrond winter. Niet alleen tussen Amsterdam en Sydney zitten verschillen, maar zelfs tussen een object in Groningen en Middelburg zitten zichtbare verschillen.

Een andere veelvoorkomende fout is het vergeten van zomer- en wintertijd. In de zomer verzetten we allemaal onze klok een uurtje en in de winter zetten we deze weer terug. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, dan is de schaduwstudie zomaar een uur mis.

En dan hebben we ook nog de schrikkeljaren. Elke vier jaar duurt een jaar een dag langer. Het is niet zo dat de zon elke vier jaar in februari een dag stil staat, nee het is iets wat wij zelf hebben bedacht omdat een jaar niet 365 duurt, maar ongeveer 365,25 dagen. Ook deze verschillen zijn van belang, want de schaduw op 1 maart in 2024 is anders dan 1 maart in 2025.

Sommigen zullen zeggen dat deze missers van ondergeschikt belang zijn en toch niet zichtbaar. Wij denken hier echter anders over. In onze visie moet alles perfect kloppen en willen we niet recht praten wat krom is. Onze schaduwsimulator houdt overal rekening mee. Wij hebben deze onderwerpen dusdanig geautomatiseerd zodat er aan de softwarekant geen fouten gemaakt kunnen worden.

Nauwkeurig 3D model

Naast de software is het ook van groot belang dat het 3D model zo nauwkeurig mogelijk wordt gemaakt. De nauwkeurigheid is afhankelijk van de beschikbare data. Logischerwijs geldt hoe nauwkeuriger de data des te nauwkeuriger het 3D model. Wij kunnen verschillende bronnen gebruiken voor het opzetten van een nauwkeurig 3D model.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals deze in de werkelijkheid ook te zien zijn. De BGT werd tussen 2008 en 2017 ontwikkeld door verschillende overheden, en sindsdien beheerd en onderhouden. De BGT dient in ons 3D model als basisonderlegger.

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Heel Nederland is meerdere malen gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat. Dit is reeds drie maal gebeurd en heeft geresulteerd in drie versies. De laatste versie, AHN3, bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. Het actueel hoogtebestand Nederland is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. De data hebben wij omgezet naar een werkbaar 3D bestand en gebruiken deze als basisonderlegger van het 3D model.

Inmeten

Mocht er een nauwkeuriger 3D model nodig zijn, dan kan er ook op locatie ingemeten worden. In een basismeting worden tientallen punten digitaal ingemeten. Deze punten zijn uiterst nauwkeurig en geven samen met de andere beschikbare data een betrouwbaar 3D model. Hoewel er tientallen punten zijn ingemeten, bestaat er nog altijd een foutmarge op de punten die niet zijn ingemeten. Om er zeker van te zijn dat daadwerkelijk alles wordt ingemeten, dan kunnen we ook een 3D scan verzorgen. Er worden dan duizenden punten ingemeten, waardoor de foutmarge slechts enkele millimeters kan zijn.

Bouwtekeningen

Mochten bouwtekeningen beschikbaar zijn, dan zullen we deze tekeningen als basis laten dienen voor het 3D model. Over het algemeen hebben bouwwerken in de echter wereld niet meer dan een paar centimeter afwijking ten opzichte van de bouwtekeningen. Het meest nauwkeurige resultaat halen we uit digitale tekeningen zoals dwg-tekeningen of in sommige gevallen een BIM-model of vergelijkbaar 3D model.

Foto’s

Hoewel foto’s geen maatvoering hebben, gebruiken we deze wel in het 3D model. Zodra één maat bekend is, kan in principe alles op deze foto in 3D getekend worden. De foutmarge kan oplopen tot ongeveer 50 centimeter als dit de enige data is, maar door deze te combineren met andere data, kan deze foutmarge flink verkleind worden en dienen de foto’s vooral als een extra referentie.